Św. Spirydon wybiera się do Polski


Wszyscy znamy postać świętego Mikołaja. Mam oczywiście na myśli biskupa Miry Licyjskiej. Święty powszechnie znany, przez niektórych popkulturyzowany, ale i niestety przez część chrześcijan odrzucany jako li tylko "legendarny" święty. Od XI wieku spoczywa we włoskim Bari, do którego pielgrzymują wierni zarówno wschodniego jak i zachodniego obrządku. Na Słowiańszczyźnie nie bez przyczyny nazywany nawet "ruskim bogiem". Ale nie o nim chcę pisać, a o świętym mało u nas znanym, którego pozycję w obszarze hellenistycznym można porównać właśnie do postaci Nikolaosa. To Spirydon, biskup Tremithus (+348), cudotwórca. Okazją jest przybycie relikwi świętego, które zawitają do Polski w sierpniu.

To będzie już drugie tej rangi wydarzenie dla polskich prawosławnych (i nie tylko) po ubiegłorocznej peregrynacji relikwi św. Marii Magdaleny oraz fragmentu Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Organizatorem wydarzenia ponownie jest prężnie działające Bractwo świętych Cyryla i Metodego, które prowadzi szeroką działalność edukacyjną (prowadzi przedszkola i szkoły prawosławne) oraz wydawniczą. Przed miesiącem delegacja polskiej Cerkwi oraz bractwa przebywała na greckiej wyspie Korfu, gdzie uzgodniono szczegóły pielgrzymki. Miejscowy metropolita Nektariusz, który opiekuje się relikwiami wydał zgodę na przybycie ich części, a dokładnie prawej ręki, oddzielonej od reszty ciała w XVI w. przez łacinników. Długi czas ręka przebywała w Wenecji, następnie w Rzymie. Dopiero w 1984 roku św. papież Jan Paweł II zwrócił część relikwi na Korfu. 

Ciało św. Spirydona zachowało się od 1700 lat w nienaruszonym stanie. Jak twierdzą prawosławni na Korfu, utrzymuje również temperaturę zbliżoną do ciepła ludzkiego ciała. 
Według relacji od powrotu na wyspę ręka świętego zmienia kolor - upodabnia się barwą do reszty ciała i z powrotem pokrywa skórą. Znana tradycja mówi o tym, iż właśnie tą ręką święty Spirydon podcza I Soboru Powszechnego w Nicei (325) broniąc ortodoksji wiary przed heretykiem Ariuszem w nauce o trzech Boskich Osobach Trójcy świętej trzymał cegłę. Święty ścisnął ją, po czym w górę wzleciał ogień, w dół woda, a dłoni pozostała mu jedynie ziemia. "Trzy różne substancje a cegła jedna" - powiedzieć miał wówczas Spirydon. "Podobnie w Trójcy osoby trzy a Bóg jeden". Spirydon jest jednym z 19 prawosławnych świętych nazywanych cudotwórcami. Obszar hellenistyczny poza wspomnianymi Mikołajem i Spirydonem reprezentują jeszcze Grzegorz, biskup Neocezarei (II w.) oraz Chrystodulos z Patmos (XII w.). Wiadomo, że święty Spirydon poza uczestnictwem w obradach I soboru, podpisał również uchwały synodu w Sardyce (343). Około roku 691 jego ciało przeniesiono do Konstantynopola, a w 1456 do Epiru i następnie na Korfu. Zachowało się dziesiątki przekazów na temat cudów świętego. Jego kult w Bizancjum miał charakter powszechny.

Relikwie świętego Spirydona, biskupa Tremithus, będą przebywały w Polsce między 15 a 22 sierpnia. Odwiedzą głównie monastery wschodniej Polski (Grabarka, Jabłeczna, Saki, Zwierki, Supraśl) oraz kilka okolicznych parafii. Nie zabraknie ich także na święcie Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce (6/19 sierpnia). Organizatorzy pielgrzymki chcą wystawić relikwie również w Terespolu (bądź okolicy) z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony obywateli Republiki Białoruś.

Szacuje się, że podczas ubiegłorocznej peregrynacji relikwi św. Marii Magdaleny oraz fragmentu Życiodajnej Krzyża Pańskiego osobiście oddało cześć relikwiom ok. 100 tysięcy osób, nie tylko wiernych polskiej Cerkwi.

Żywot Św. Spirydiona można przeczytać tutaj lub obejrzeć tutaj (jęz. rosyjski). O cudach tutaj.