Bardzo istotna przyczyna reformacji

Bardzo istotna przyczyna reformacji


Jesteśmy winni reformacji - to oczywiste twierdzenie. Bo reformacja to podział, a podział jest wynikiem grzechu. Katolicy powinni to zawsze mieć w swej świadomości, by z pokorą podchodzić do pozostałych chrześcijan. Jeśli zaś chodzi o samego Marcina Lutra, to grzech katolicki jest bardzo widoczny. Bo przecież do zanegowania czyśćca być może nie doszłoby, gdyby nie sprzedaż odpustów, która była nadużyciem.

Katoliccy duchowni zaangażowani w ekumenizm powinni brać przykład z obecnego papieża. Swą postawą uczy on pokory. Jest ona podstawą dialogu, w którym słucha się drugiego. Być może gdyby mieli jej więcej Melanchton i kardynał Kajetan, a także Luter i Leon X nie doszłoby do podziału.

Kwestia pieniędzy jest najbardziej drażliwym tematem, który ośmiela się poruszać Ojciec Święty Franciszek. Jego nacisk, by nie pobierać opłat za sakramenty, jest przez kler nieraz wyśmiewany lub lekceważony. Jednak właśnie i dziś, 500 lat po tamtej katastrofie, analogiczna postawa łącząca pieniądz i “usługę religijną”, może być przyczyną jeśli nie podziałów, to pojedynczych odejść od Kościoła.