Najpierw


Najpierw

Najpierw to Pan Bóg:

Uwierzył we mnie
i chciał mnie do życia odrodzić
choć patrząc na mnie,
to było wbrew rozsądkowi
wbrew twardym realiom, oznakom
i  beznadziei mojej choroby
żebym i ja mógł uwierzyć w Niego
wbrew wszystkim i wszystkiemu

Obwinił Sam Siebie
- stanął ze złoczyńcami
i dał się stracić i zrzucić do piekieł
abym i ja uznał winnym siebie
i odkrył piekło, które jest we mnie
bo je stworzyłem mym grzechem

Zdruzgotał Siebie
i takim ukazał się dla mnie
abym i ja przed Nim stawał
skruszony po przewinieniach

Zaparł się Siebie
wyparł się pragnień,
abym i ja to potrafił

Poświęcił się dla mnie
wszystkie swe chęci,  słuszne roszczenia
i tron Króla Królów
ażebym  swoje zachcianki zaniedbał
- pracował przy Jego potrzebach

Oddał mi wszystko, co miał, cały świat
żebym i ja oddawał Mu ziemię
i ulepionego z niej siebie

Przyjął mnie do serca
nie żałował ciepła
abym i ja był pociechą dla Niego
i opieką, gdy Mu jej potrzeba

Zatroszczył się o moje sprawy
abym i ja wybudował
dla Niego na ziemi Królestwo
pokoju, miłości i wiary

Wziął mnie w obronę przed oskarżeniem
przed diabła klątwami i potępieniem
abym i ja strzegł Jego czci, dobrego Imienia
stałością serca

Wywyższył mnie ponad stworzenie
żebym i ja mógł tak wywyższać Jego
nad wszystko, co daje świat, ciało
nad dumę, szczęście, spełnienie
bo On  wartością ostateczną

Klęczał przede mną i mył mi nogi
abym i ja przed Nim klęczał
stawszy się sługą dla mnie
na wieki mnie do swej służby zjednał

Uczy, że gdy czegoś chcemy
to sami dajmy to najpierw
uczy tak własnym przykładem
powtarza przez Ewangelię

a my w miłości  spóźnieni
niezgrabnie naśladujemy
opornie i ślamazarnie
tak bardzo w tyle za Nim

Prowadzi nas jakby za rękę
niepewnych, małych i niedojrzałych
jak przedszkolaków życia
zniszczonych niewolą śmierci

Świat tak się po grzechu przemienił
że stwarza nam sytuacje
byśmy Go kochać mogli tak właśnie
jak On ukochał nas najpierw